Om oss


Vi utfører rådgivningsoppdrag, lederutvikling og styrearbeid for bedrifter og organisasjoner.

Grønt Lys sin forretningside er å gi sine kunder økt lønnsomhet ved hjelp av kvalifisert rådgivning og/eller styrearbeid.

Vi bidrar til å skape solide og lønnsomme virksomheter. Vi kan være med hele veien fra analyser og strategiarbeid til den operative driften.

Vi hjelper norske bedrifter på det svenske markedet og svenske bedrifter på det norske markedet.